Glokom tedavisinde Kanaloplasti yöntemi

ilker Bicer Glokom, Göz Sağlığı

KANALOPLASTİ NEDİR?

 

Kanaloplasti Glokom cerrahisi

Kanaloplasti Glokom cerrahisi

Kanaloplasti glokom hastalığı için geliştirilmiş ileri düzey cerrahi tedavi şeklidir. Gözün mevcut doğal drenaj sistemini Koroner anjiyoplastiye benzer şekilde genişletmek için mikrokateter teknolojisi kullanılır. Kanaloplasti restorasyon tedavisidir. Yüksek göz içi basınçı düşürmek için; Klasik trabeküloplastide gözün doğal drenaj yolları bypass edilir oysa Kanaloplastide doğal akım yolları restore edilir. Non penetran bir glokom cerrahisidir gözde kalıcı bir delik açılmasını gerektirmez, bu nedenlede bleb (bül) oluşmaz. Kanaloplasti ameliyatının minimal postop takip gerektiren mükemmel bir güvenlik profili vardır.

 

KANALOPLASTİ NASIL ETKİLİ OLUR ?

 

Kanaloplasti kateteri

Kanaloplasti kateteri

Glokom tedavilerinin çoğu dışa akım sistemini tedavi etmede başarısız olur hatta dışa akım fonksiyonunu bozabilir. Doğal dışa akım yollarını by pass eden Klasik glokom cerrahilerinin (trabekülektomi ve tup şant) aksine, Kanaloplasti doğal dışa akım fonksiyonunu beş temel adımla restore eder:

 • Adım 1: Ttrabeküler ağ viskoelastik enjekte etmek surety ile genişletilir ve mikroperforasyonlar oluşturulur. yaratılanve trabeküler ağ çepeçevre geçirilen stür ile gerdirilir ve açılır içerisinden sıvı geçişi mümkün hale gelir.
 • Adım 2: Sıvının drene olduğu ve Schlemm kanalı olarak bilinen kanal viskoelastik enjeksiyonu ile genişletilerek akım artırılır.
 • Adım 3: Dilatasyon ayrıca aköz sıvıyı kan akımına transfer eden kollektör kanallarıda açar.
 • Adım 4: Göz duvarı içerisinde ilave bir sıvı rezervuarı yaratılır. Bu rezervuar uzun vadede daha çok sıvı bırakması için uyarılabilir.

 

TEDAVI SONRASINDA NELER BEKLEMELIYIM?

Cerrahi sonrasında dikişler tamamen eriyene kadar, kapaklar altında hafif bir iritasyon hissedebilirsiniz. Gözün ön kısmında bir miktar kananma görülebilir. Bu durum genellikle aköz system ile kan akımı arasında bir bağlanti oluşturulduğu ve cerrahinin başarılı olduğu anlamına gelir. Hekiminiz ameliyat sonrasında birkaç kontrol randevusu vererek herşeyin yolunda gittiğini takip edecektir. Göz içi basıncınız ölçülecek, gözü sakinleştirmek ve enfeksiyondn korumak için damlalar verilecektir. Tedaviden hemen sonra TV seyretmek gibi günlük aktivitilerinize dönebileceksiniz.

Glokom hastalığının tedavisinin hayat boyu sürdüğünü aklınızda bulundurmalısınız: Kanaloplasti veya diger glokom tedavileri olsanızda göz hekiminize üç ila altı ay aralıklarla kontrole gitmelisiniz.

 

KOMPLIKASYONLAR VE YAN ETKILER

Kanaloplastinin en önemli avantajlarından birisi yüksek güvenlik profilidir. Klasik trabekülektomi cerrahisine gore çok daha az ve daha düşük şiddetde risk ile ilişkilidir. Buna ragmen bütün cerrahilerde risk olduğu bilinmelidir.

 

Kanaloplastide en çok karşılaşılabilen riskler:

 • Göz içerisine kanama
 • Kanaloplasti uygulanan hastaların %30 unda gözün ön kısmında bir miktar kanama olur. Bu kanama (hifema veya mikrohifema olarak adlandırılır) zamanla kaybolur ve görmede kalıcı azalma yaratması nadirdir. Kan dolaşım sistemi ile temas sağlandığının bir işareti olduğundan cerrahinin prognozu açısından iyi bir işarettir.
 • Göz içi basınç ‘pikleri’
 • Cerrahi sonrasında hastaların %5 inde GİB seviyesi ameliyat öncesi seviyesinin üzerine çıkabilir. Bu hemen hemen her zaman geçicidir ve hiçbir önemi yoktur.
 • Bleb formu oluşumu
 • Hastaların yaklaşık % 6 sı insizyon alanında göz yüzeyi üzerinde bir kabarcık (blep) oluşumunu ie karşılaşacaklardır. Trabekülektomide, blep oluşumu ameliyatın başarısı için gerekli olup ameliyatın bilinen, gerekli bir yan sonucudur. Kanaloplastide blep oluşumu istenen bir sonuç olmamakla birlikte nadiren cerrahi etkinliği sınırlandırmaktadır.
 • Desme Membranı Ayrılması
 • Hastaların %3 ünde viskoelastik Desme membranı (kornea arkasındaki ince membran) ile korneal stromayı birbirinden ayırabilir. Vakaların çoğunda bu durum kendiliğinden çözülür. Spontan olarak düzelmez ise cerrah göz içerisine bir gaz kabarcığı vererek membranın korneaya doğru bastırılmasını sağlar.
 • Hipotoni (çok düşük GİB)

Bazı vakalarda GİB cerrahi sonrasında çok düşebilir (5mmHg nin altına). Bu durum kanaloplasti sonrasında çok nadirdir. İki yüz vakada bir (%0.5) kişide uzamış hipotoni görülür. Buna karşın trabekülektomi sonrasında onda bir (%10) hastada hipotoni ile karşılaşmaktayız.

 

KIMLER KANALOPLASTIDEN YARAR GÖRÜR?

Öncelikle Kanaloplastti ameliyatı için uygun olup olmadığınızın belirlenebilmesi için göz muayenesi olmanız gerekir.

Kanaloplasti Primer Açık Açılı Glokom hastalarında göz içi basıncın düşürülmesinde ayrıca Pigmenter Glokomda, Pseudoexfoliatf glokomda, Normotansif Glokomda ve Juvenil Glokomda endikedir. Glokom tedavisi düşünülen tüm yelpazede uygulabilirsede, göz damlası kullanmakta zorlanan hastalar, yada ilaçlar veya laserden artık yarar görmeyen hastalarda tercih edilir. Aynı zamanda end-stage hastalar için ayrılan daha invaziv trabekülektomi cerrahisine isteksiz olan hastalar için iyi bir seçenektir. Trabekülektomi belirli sporları yapmanızı ciddi derecede sınırlandırabilir. Kanaloplastide bu tür sınırlamalar yoktur. İyleşme tamamlandıktan sonra Kanaloplasti ameliyatı olan hastalar sınırlandırma olmadan önceki aktif yaşam stillerine dönebilirler.