İleri evre Keratokonus tedavisinde yeni bir seçenek

ilker Bicer Göz Sağlığı, Keratokonus, Keratoplasti, Kornea, Kornea nakli

Bowman Tabakası Nakli

Keratokonus hastalarında, Kornea incelmesi ve sivrileşmesi, düzensiz astigmata ve görme keskinliğine düşüşe neden olarak, hastaların görme kalitesini, dolayısıyla yaşam kalitesini belirgin şekilde bozabilir.

Keratokonus prevalansı, lokasyon ve ırka bağlı olarak değişmektedir, sıklığı Kafkas ırkında yüzbinde 57 ve Asya ırkında yüzbinde 229 dur. Keratokonusun ileri evrelerine ulaştığında, medikal ve cerrahi seçenekler azalır. Gözlük ve kontakt lensler (sert gaz geçirgen, yumuşak veya hibrit) genellikle ileri keratokonusta iyi bir seçenek değildir, çünkü görme kalitesi genellikle düşüktür ve hastanın günlük aktivitelerini gereksinimlerini karşılamayabilir. Kornea cross-linking ve korneal içi halka segmenti implantasyonu, ince korneaları olan ileri düzey keratokonus hastaları için bir seçenek olmayabilir. Bu durumda, ön lameller keratoplasti veya penetran keratoplasti cerrahisi bir seçenektir. PK, tam kat nakil genellikle kornea merkezinde veya merkeze komşu bölgelerde skar bulunan olgularda tercih edilir.

İlerlemiş keratokonus olgularında, Bowman tabakası nakli ile, ümit verici, erken sonuçlar alınmaktadır. Bununla birlikte, bu teknik başlangıç aşamasındadır ve işlemin güvenliği ve tekrar edilebilirliği ve ileri keratokonuslu hastalar için bu işlemin genel başarısı göz önüne alınarak daha büyük bir hasta havuzu ile sonuçlar değerlendirilmelidir.

Bowman tabaka nakli ileri evre olup halen ilerleyen keratokonusun cerrahi tedavisi için yeni geliştirilen bir yöntemdir. Bowman tabaka nakli, kornea eğimini yeniden şekillendirmek (yani düzleştirmek) için vericiden izole edilmiş Bowman tabaka greftinin, alıcı korneasının orta-stromal kısmına yerleştirilmesini gerektirir. Bu arada, Bowman tabaka grefti ve stroma içindeki yara iyileştirici etkisi ile kornea ektazisinin stabilizasyonu sağlanabilir. UV Cross-Linking tedavisinin keratokonusun ilerlemesini güvenli ve etkili bir şekilde durdurduğu daha önce bildirilmiş olmasına rağmen, prosedürün uygulanabilmesi, minimum 400 um kornea kalınlığı gerektirir. daha ince korneaları tedavi etmek için Hipo-ozmolar riboflavin uygulaması tarif edilmiş olmasına rağmen, daha ileri evre keratokonus UV cross-linking uygulamasını engelleyebilir. Bu nedenle, Bowman tabaka nakli, kornea nakli gibi daha invazif cerrahi tedaviyi ertelemek veya önlemek için hastalığın ilerlemesini durdurmak veya geciktirmek için alternatif veya tamamlayıcı bir tedavi seçeneği sunabilir.

ileri evre Keratakonus tedavisinde dikişli kornea nakline bir alternatif Bowman tabakası nakli
ileri evre Keratakonus tedavisinde dikişli kornea nakline bir alternatif Bowman tabakası nakli

Sonuçlar

Bowman tabakası nakli ile elde edilen ortalama korneal düzleşme miktarı, yaklaşık 8 D’dir ve genellikle ameliyatdan sonrası ilk ayda elde edilir. Gözlükle en iyi görme keskinliği tipik olarak bir veya iki sıra artar, kontakt lens ile görme genellikle değişmez. Yaklaşık 5 yıllık en uzun takip süresinde hastaların yüzde doksanında ilerlemenin durduğu bildirilmiştir. Bowman tabaka grefti aselüler olduğundan, topikal steroidler ameliyattan hemen sonra azaltılabilir; sonuç olarak, katarakt oluşumu ve glokom gelişimi oranı düşük olması beklenir. İşlem dikiş gerektirmediğinden sütür ile ilgili sorunlar ortadan kalkar. Ameliyat edilen gözlerin çoğu, biyomikroskopda korneayı profilden görüntülemek için ışık kesiti kullanılmadıkça müdahale edilmemiş gözlerden ayırt edilemez.

Referanslar:

  • Groeneveld-van Beek EA, et al. Cornea. 2016;doi:10.1097/ICO.0000000000000905.
  • Melles GR, et al. Br J Ophthalmol. 1999;doi:10.1136/bjo.83.3.327.
  • Raiskup F, et al. Am J Ophthalmol. 2011;doi:10.1016/j.ajo.2011.01.016.
  • van Dijk K, et al. JAMA Ophthalmol.2014;doi:10.1001/jamaophthalmol.2013.5841.
  • van Dijk K, et al. Ophthalmology. 2015;doi:10.1016/j.ophtha.2014.12.005.