Glokom tedavisinde Kanaloplasti yöntemi

ilker Bicer Glokom, Göz Sağlığı

KANALOPLASTİ NEDİR?   Kanaloplasti glokom hastalığı için geliştirilmiş ileri düzey cerrahi tedavi şeklidir. Gözün mevcut doğal drenaj sistemini Koroner anjiyoplastiye benzer şekilde genişletmek için mikrokateter teknolojisi kullanılır. Kanaloplasti restorasyon tedavisidir. Yüksek göz içi basınçı düşürmek için; Klasik trabeküloplastide gözün doğal drenaj yolları bypass edilir oysa Kanaloplastide doğal akım yolları restore edilir. Non penetran bir glokom cerrahisidir gözde kalıcı bir delik …

Minimal invaziv Glokom Tedavisi

ilker Bicer Glokom, Göz Sağlığı

Trabectome cerrahisi göz içi basıncını düşürmek için 2005 yılından beri uygulanan bir yötemdir. Yöntem iyi bir güvenik profiline sahiptir. Genellikle katarakt cerrahisi ile birlikte uygulanır. Glokomda göz basıncını düşürmek için cerrahi: Eğer glokom tanısı almışsanız ve kataraktınız var ise  gözün doğal drenaj yollarından akımı artıraran minimal invazif Trabektomdan yarar görebilirsiniz. Glokomun bir çok formu bu yöntemle tedavi edilebilir. Açık açılı …

Göz Tansiyonu Lazer Tedavisi – SLT

ilker Bicer Glokom, Göz Sağlığı

SLT nedir? SLT (Selective Laser Trabeculoplasty) tevdisi GLOKOM (Göz Tansiyonu) rahatsızlığı için güvenli ve etkili bir yöntem olarak ortaya çıkmıştır. Bu tedavi, göz tansiyonu tedavisinde devrim olarak kabul edilmekte , hastaya kolay ve rahat bir şekilde uygulanmaktadır. SLT glokom hastasının ilaç kullanma ihtiyacını ortadan kaldırmakta ve hatta ameliyata bile gerek kalmamaktadır. Hasta, glokom ilaçlarına bağlı yan etkilerden ve yüksek ilaç …

Glokom baş ağrısı yaparmı?

ilker Bicer Glokom, Göz Sağlığı

Bir Tıp Efsanesi Mercek Altında: Glokom genellikle baş ağrısı yaratmaz. Glokom hastaların çoğunda erken evrelerde herhangi bir belirti vermez. Bu nedenle özellikle glokom için risk faktörlerine sahip kişilerde ayrıntılı göz muayeneleri çok önemlidir.  Bazen göz ağrısı veya gözü çevreleyen baş ağrısı, kapalı açılı glokomun ilk işareti olabilir. Bu durum göz içi basıncının kısa sürede yüksek seviyelere çıkması ile oluşur.

Trabectom AAO Orlando 211

Glokom için yeni cerrahi yöntem: Trabectome

ilker Bicer Glokom, Göz Sağlığı

Glokomu olan hastaların bir çoğu hastalıklarının farkına varamamaktadırlar, bu nedenle glokom hastalığına “gözün sessiz hırsızı” tabiri kullanılmıştır. Glokom tüm dünyada yaklaşık 3 milyon insanı etkileyen, önde gelen körlük ve görme bozukluğu nedenlerindendir. Herkezde glokom gelişebilir, ancak bu hastalığa yakalanma açısından 40 yaş üzerindeki kişiler, ailesinde hastalık öyküsü olan kişiler yüksek risk taşırlar. Glokom ilerici bir optik sinir hastalığıdır, glokom, yüksek …