Trabectom AAO Orlando 211

Glokom için yeni cerrahi yöntem: Trabectome

ilker Bicer Glokom, Göz Sağlığı

AAO 2011Academy meeting in Orlando, FL

AAO 2011Academy meeting in Orlando, FL

Glokomu olan hastaların bir çoğu hastalıklarının farkına varamamaktadırlar, bu nedenle glokom hastalığına “gözün sessiz hırsızı” tabiri kullanılmıştır. Glokom tüm dünyada yaklaşık 3 milyon insanı etkileyen, önde gelen körlük ve görme bozukluğu nedenlerindendir. Herkezde glokom gelişebilir, ancak bu hastalığa yakalanma açısından 40 yaş üzerindeki kişiler, ailesinde hastalık öyküsü olan kişiler yüksek risk taşırlar.

Glokom ilerici bir optik sinir hastalığıdır, glokom, yüksek göz içi basıncı ile karekterizedir. Yavaş yavaş görme kaybına neden olan primer açık açılı glokom en sık görülen formudur

Düzenli göz muayeneleri glokomun erken evrede tespitine yardımcı olabilir. Glokom teşhis, edilmiş hastalar için ilaç tedavisi, lazer tedavisi veya kapsamlı klasik cerrahi müdahalelere ihtiyaç duyulabilir. Trabectome yeni bir tedavi yaklaşımıdır.

Geleneksel glokom cerrahisi ile ilişkili komplikasyonları azaltmak için yeni cerrahi seçenekler geliştirilmektedir. Göz içi basıncı düşürmek için uygulanan her bir cerrahi yaklaşımın farklı bir stratejisi vardır.

Glokom gibi kronik bir hastalık tedavi edilirken yeni bir cerrahi yaklaşımın benimsenmesi, kolay değildir. Hastalığın yavaş seyri nedeniyle yeni bir müdahaleye karar vermeden önce makül bir karar vermek için uzun yıllar süren birkaç büyük çalışma yapılması grekir.

Trabectome, minimal invaziv bir işlemdir. FDA onaylı bu cihaz ve yöntem ile göz içi basıncı (GİB) göze herhangi bir implant yerleştirilmeksizin düşürülür. NeoMedix tarafından geliştirilen bu cihaz ile trabeküler ağın bir kısmı kaldırılarak doğal drenaj yolu yeniden kurulur.