Büllöz Keratopati de Endotel Nakli – DMEK

ilker Bicer Göz Sağlığı, Keratokonus, Keratoplasti, Kornea

Psödofak Büllöz Keratopati Nedir ?

Kornea-Anatomisi

Kornea Anatomisi

Kornea endotel fonksiyonunun bozulması sonucunda korneada aşırı sıvı birikimi ile sonuçlanan duruma Psödofakik büllöz keratopati denir. Kornea endotel hücreleri korneanın sıvı dengesinden sorumludur, endotel hücreleri azaldığından sıklıkla ‘Kornea dekompansasyonundan’ bahsedilir. Yakın zamana kadar Psödofakik büllöz keratopati konvansiyonel perforan korneanakli ile tedavi edilmekteydi. Ancak güncel (lameller) cerrahi teknikleri daha iyi görsel prognozlar vaad etmektedir.

Büllöz Keratopatinin nedenleri

Psödofakik büllöz keratopati katarakt ameliyatı yada başka bir göz cerrahisinin yarattığı travma neticesinde geliştiği bilinen bir komplikasyondur.Kronik endotel kaybı ön kamerada yerleşmiş bir yapay göz içi lensi, kronik üveit, konjenital hastalıklar veya spontan gelişebilir.
Büllöz Keratopati

Büllöz Keratopati

Yakınmalar

Gözde sulanma ve aşırı ışık hassasiyeti ile birlikte görme keskinlğinde azalma gelişir. Epitel altında baloncuk oluşumu ağrıya neden olabilir

Bulgular

 • Mikrokistik epitel ödemi ve subepitelyal bül(baloncuk) gelişimi

• Korneanın ödem nedeniyle kalınlaşması ve saydamlığını kaybetmesi

• Uzun süren Büllöz Kertopati olgularında epitel altında ve Stromada nedbe gelişir.

 

Tedavi

Tam Kat Kornea Nakli

Endotel Keratoplasti

Kornea Endotel Nakli

Lokalize dekompansasyona bağlı ağrısı olan ancak nisbeten iyi bir görmeye sahip hastalar ‘Ön Stromal Micropuncture’, ‘Excimer Laser Surface Ablation(PTK)’ yada Amniyonmembran transplantasyonu ile tedavi edilebilirler. Görme düzeyleri düşmüş hastalar arka lamellar Keratoplasti yöntemi ile kornea nakli yani Descemet Stripping Endothelial Keratoplasty (DSEK) veya Descemet Membrane Endothelial Keratoplasty (DMEK) açısından değerlendirilmelidirler.

Tedavide sıklıkla kullanılmasına ragmen Hiperozmotik (%5NaCl) göz damlası çoğunlula ağrıları geçirmeye yaramamaktadır. Göz içi basıncını düşürmenin tedavi edici bir etkisi olduğuna dair bulgular yoktur. Ağrıyı geçirmek için kullanılabilecek yumuşak kontakt lens ancak geçici bir çözüm olarak kullanılabilir. Konvansiyonel perforan kornea nakli orta düzeyde başarılı sonuçlar vermekte iken Endotelyal keratoplasti yöntemlerine ilgi artmaktadır.

Prognoz

Modern tedavi yöntemleri genel olarak görmenin tama yakın tekrar kazanılmasını sağlamaktadırlar. Daha önce geçirilen cerrahi ve büllöz keratopatinin süresi postoperatif kazanılan görme düzeyini doğrudan etkilemekle birlikte yöntemin uzun dönem prognozu yüz güldürücüdür.

Netherlands Institute for Innovative Ocular Surgery – Dr Gerrit R.J. Melles kimdir ?

NIIOS Dr Melles

Netherlands Institute for Innovative Ocular Surgery

Gerrit R.J.Melles MD, PhD Kornea cerrahisinde uzmanlaşmıştır NIIOS un kurucusudur. Korneanaklinde 10 yılı aşkın deneyimi vardır. Çeşitli Kornea nakil yöntemlerinin geiiştiricisidir.

Hollanda İnnovatif Göz Cerrahileri Enstitüsü (NIIOS: Netherlands Institute for Innovative Ocular Surgery) Kornea ve ön segment hastalıkları alanında ileri derecede uzmanlaşmış bir Referans kliniktir. Enstitü Melles Rotterdam Kornea Kliniği ve 2004 yılında kurulan Amnitrans Korneabankası temelinde kurulmuştur. Dr.Melles in himayesinde son yıllarda özellikle Keratakonus ve Fuchs endotel distrofisi için DALK, DSEK ve DMEK gibi innvatif ameliyatteknikleri geliştirilmiştir. Uygulanan tedavi yöntemleri „state of the art“ olarak görülmektedir ve oftalmolojide yeni bakış açıları kazandırmıştır: Konvansiyonel yöntemde 1½ ila 2 yıl arasında olan nekahat süresi haftalar düzeyine indirilmiştir. Ameliyatla elde edilen görme seviyelerini 0.5 düzeyinden birçok vakada 0.8 ve üzerine çıkarmak mümkün olmuştur.
Hollanda – Rotterdam – 2014.