Maküler Hol tedavisinde cerrahiye alternatif; Mikroplazmin

ilker Bicer Göz Sağlığı, Makula, Retina

Vitreo makuler traksiyon tedavisinde Enzimatik Vitreolizis.

Peter Stalmans (Leuven, Belgium)

Vitreus yapışıklıklarının neden olduğu retina bozukluklarında cerrahi olmayan tedavi yöntemi olarak Mikroplazmin Faz III çalışmaları tamamlanmıştır. Maküler çekintinin tedavisine mikroplazmin ümit verici bulunmuştur.

Avantajları: ;

Vitreo maküler yapışıklık, maküler anatominin belirgin derecede bozulmasına neden olabilir. Sonuç olarak görme fonksiyonunun azalması, maküler hol gelişimi, yada diyabetik makülopati, yaşa bağlı macula dejenerasyonu gibi patolojilerin gelişimine yol açabilir. Vitreomakuler çekintinin serbestleşmesi maküler anatominin iyleşmesi ve görme fonksiyonunun düzelmesini sağlayabilir.

Vitreomaküler çekinti

Metod

İdiyopatik vitreomaküler yapışıklık, maküler hol  ve yapışık posterior hyaloidi olan hastalara Mikroplasmin enjeksiyonu yapıldı. Foveal anatomi bşlangıçta ve enjeksiyondan sonra belirli aralıklarla(1 hafta, 2 hafta, 1 ay 3 ay ve 6 ay) SD-OCT ile kaydedildi . Posterior Hyaloid dekolmanı B-scan ultrasonografi ile monitorize deildi.

Etkinlik / Güvenlik

Vitreomaküler yapışıklığın hastaların önemli bir yüzdesinde ayrıldığı, eşilk eden birçok makuler holün kapandığı tesbit edildi. Araştırılan ilacala doğrudan bağlantılı ciddi bir yan etki bulunmadı, gelişen tüm yan etkiler hafif olarak değerlendirildi.

Son Mesaj;

Vitreomaküler yapışıklıkdan kaynaklanan veya etkilenen patalojilerde mikroplamin enjeksiyonu, makuler anatominin düzelmesiyle birlikte görme fonksiyonun iyleşmesini sağlayabilir.