Atropin ile Miyopi Tedavisi: ATOM 2

ilker Bicer çocuklarda göz sağlığı, Göz Sağlığı, Miyopi

0-01-atropin-damlaAraştırmacılar, on yıldan fazla bir süredir çeşitli atropin konsantrasyonlarını kullanarak çocuklarda miyopi ilerleme oranını yavaşlatmada büyük başarı bildirmekteydiler. Çocukların yaklaşık% 80’inin miyop olduğu Çin gibi ülkelerde daha çok araştırma yayınlanmaktadır. Devam eden olumlu çalışma sonuçları ile mopi kontrolü için atropin damlaları giderek daha popüler bir tedavi olarak öne çıkmaktadır. Sonuçlar tüm dünyada ilgi uyandırmış bir çok ülkede tedavi çalışmaları başlamıştır.

Geçmişte, atropinin çocuklarda kullanımı tartışmalıydı, çünkü Atropin güçlü bir pupil dilatördür – Atropin’in %1 konsantrasyonu göz bebeğini önemli derecede genişleterek yan etkilere neden olur – Yani ışığa şiddetli duyarlılık ve uyum yeteneğinin geçici bozulması ile odaklanma sorunu oluşur.  Bu, atropin kullanan herhangi bir çocuğun, okula giderken görebilmesi için renkli bifokal gözlük takması gerekeceği anlamına geliyordu.

ATOM 2 çalışmasının yeni versiyonu (ATOM, Atropin Tedavisinin Miyopide kullanımı) bir kez daha, atropin kullanımının miyopi ilerlemesini yavaşlattığı na dair mükemmel sonuçlar verdi, ancak en iyi nokta, damlanın çok daha düşük konsantrasyonunun etkili olduğu ve istenmeyen yan etkilerin en aza indiğini göstermesi oldu.

BAŞLANGICA GERİ DÖNELİM : ATOM 1 ÇALIŞMASI
Yeni sonuçlanan ATOM 2 çalışmasını daha iyi anlamak için, 2006’da yayınlanan orijinal ATOM çalışma sonuçlarını gözden geçirelim. Bu çalışma, ikiye ayrılmış 400 miyop çocukdan bir kontrol grubu (bir gözlerine günde bir kez plasebo damla verilmiş) ve bir tedavi grubunda uygulanmıştır (Bir gözlerine günde bir kez kullanılmak üzere %1 Atropin damla verilmiş). İlk 2 yılda, tedavi edilen grup kontrol grubuna kıyasla miyopik progresyonda% 77 oranında büyük bir azalmaya sahipti. Bununla birlikte,  3. yılda damla bırakıldığında, tedavi edilen grupta büyük bir rebound etkisi görüldü; atropin damla tedavisinden çıkan çocuklarda çok hızlı ilerleme kaydedildi. Bu sonuçlar ve artı atropinin yan etkileri nedeniyle, tedavi, ABD’de geçerli bir miyopi kontrol yöntemi olarak ortaya çıkmadı.

ATOM 2 ÇALIŞMASI
Dr Donald Tan ve her iki çalışmaya katılan diğer araştırmacılar, atropinin işe yaradığını biliyordu, ancak daha etkili bir tedavi seçeneği olmasını sağlamak için bir yol bulmak istediler. Daha düşük dozlarda atropin kullanımının, çok daha az yan etki ile benzer bir tedavi etkisine sahip olup olmadığını tesbit etmek için ATOM 2 çalışmasını başlattılar. Yine 6 ila 12 yaş arasındaki 400 miyopik çocuk 5 yıl boyunca takip edildi ancak bu sefer her iki göze de atropin tedavisi uygulandı. Çocuklar randomize olarak 3 deneme grubuna ayrıldı:% 0.5 Atropin,% 0.1 Atropin ve% 0.01 Atropin.

 

atropin

Pupil boyutları, hem mezopik (düşük ışıklı) hem de fotopik (parlak ışıklı) koşullarda tedavi öncesi (yukarıdaki grafikte Başlangıç olarak adlandırılmıştır) ölçülmüştür. % 0.01 atropin kullanan çocuklarda göz bebeği yüksek konsantrasyonda atropin kullanan öğrencilere kıyasla belirgin derecede daha küçükdü. % 0.01 dozunda atropin kullanılan çocuklarda göz bebeği büyüklüğü yaklaşık 1 mm arttı. % 0.01’lik atropin kullanan çocukların sadece %1’i parlama belirtileri rapor etti ve hiçbir çocukta fonksiyonel görme kaybı yakınması yoktu.

 

2 yılın sonunda, tüm çocuklarda tedavi 1 yıl durduruldu. Tıpkı ATOM 1’de olduğu gibi, atropin durdurulduğunda bir rebound etkisi vardı, ancak rebound% 0.01 atopin grubunda yüksek dozdaki çocuklara göre istatistiksel olarak anlamlı derecede daha düşüktü. Tedavi durdurulduğunda % 0.5’lik atropin grubunun%68’i, %0.1 grubunun %59’unda ve %0.01 atropin grubunun ise sadece %24’ünde   tedavinin durdurulduğu yıl boyunca -0.50D’den fazla bir ilerleme kaydedildi. Çocuk ne kadar genç ise, rebound etkisi görülme olasılığı da o kadar yüksektir.

 

Grafik tedaviye her üç yılda bir verilen aradan sonra miyopinin tekrarlamasını(rebaund) göstermekte. Rebaund tedaviye ara verilen dönemde miyopinin 0.5dpt nin üzerinde artması olarak tanımlandı. % 0,01 atropin grubu (açık yeşil barlar), diğer gruplara göre istatistiksel olarak daha az rebounda sahipti. Ayrıca, yaşlı çocukların küçük çocuklara göre daha düşük rebound riski taşıdıkları, bu da, gençlik yıllarının erken dönemlerinde damla kullanılması durumunda rebound’un önemli bir sorun olmayabileceğini gösterdi.

 

Ardından araştırmacılar, tedavisiz geçen yıl boyunca -0.50D’den fazla ilerleme kaydedilen her çocuğu 2 yıl daha% 0.01 atropine yeniden başlattılar. Çalışmanın sonunda en düşük konsantrasyonda atropin (% 0.01) kullanılmasının, miyopi progresyonunun kontrolünde yüksek doz kadar etkili olduğu gösterildi. Ancak damlanın kesilmesiyle daha az hastada rebound görüldü ve  daha az yan etki (pupil genişlemesi ve yakın odaklama ile ilişkili) görüldü. % 0.01 atropin kullanımı miyopi progresyonunu% 50 oranında yavaşlattı ve tedavisiz döneminde rebaund görülen hastalar, %0.01 atropin uygulamasına geri döndüklerinde eşit derecede etkili bir kontrol sağlandı.