Ekranlı araçlarla çalışma – Göz muayenesi

ilker Bicer Göz Sağlığı

Ekranlı araçlarla çalışma muayenesi için Görme testi yeterli değildir Ekranlı araçlar günümüzde büro çalışanlarının olmazsa olmazı olmuştur. İş güvenliği açısından ekranlı araçlarda çalışanların işyeri hekimi veya göz hekimi tarafından görme performansı açısından muayenesi istenmektedir. Bütün işverenler ekranlı araç kullanan çalışanları için göz ve görme muayenesi sunmakla mükellef tutulmuşlardır. İşveren çalışanları için işyerinde uygun görme yardımlarını hazır bulundurmalıdır. İşveren görme muayensini …