Santral Seröz Retinopati

Santral Seröz Retinopatinin Nedeni

Santral Seröz Retinopati (kısaca SSR), retina katmanları arasında tekrarlayan sıvı birikimi durumudur. Genellikle 25-45 yaşındaki erkeklerde görülür, yaşlandıkça görülme sıklığı azalır. Makula tutulumu söz konusu olduğunda, hastalar genellikle görmelerinde dramatik değişiklikler farkederler, bunlar renk algısının kaybı, skotom ya da kör nokta oluşumu şeklindedir. Santral Seröz Retinopati genellikle tekrarlar, ancak makulanın her zaman tutulmadığına inanılmaktadır.Tutulumun konuma bağlı olarak, hastalar asemptomatik olabilir. Vakaların çoğu ilk belirtilerin ortaya çıkmasından altı ay sonra tamamen düzelmektedir. Önlemek için reçete edilebilecek herhangi bir ilaç ya da kaçınılması gereken herhangi bir faaliyet yoktur. Nadiren, görmede küçük bir kalıcı değişiklik olabilir.

 Santral Serös Retinopati

Santral Seröz Retinopatinin Tedavisi

Başlangıçta, uzunca bir süre izlenir. Zaman içerisinde belirtilerde gelişme olmayabilir buna rağmen izlem, zaman içinde durumun daha da kötüye gitmediğini doğrulamak için yapılmalıdır. Nadiren, retinal enflamasyon ya da koroidal neovaskülarizasyon gibi birkaç durum SSR’yi taklit edebilir. Floresein anjiyogram genellikle tanıyı doğrular. Uygun vakalarda daha hızlı bir düzelme için lazer tedavisi uygulanabilir. Lazer, Floresein anjiografide “hot spot” tespit edilen hastalara uygulanabilir.

Özetle

Santral Seröz Retinapati, tekrarlayan, genellikle kendiliğinden düzelen, sıklıkla makulayı etkileyen bir durumdur. Belirtileri arasında görmede azalma, renk algısı kaybı ve gri bir nokta gelişmesi sayılabilir. Genellikle herhangi bir tedavi gerekli değildir.