Lazer ile Gözyaşı Kanal Ameliyatı

ilker Bicer Göz yaşı kanalı Leave a Comment

  Göz yaşı kanalı tıkanıklığı nedir, nasıl tedavi edilir? Gözyaşı, ince kanallar ile gözyaşı kesesine, oradan da gözyaşı kanalı üzerinden burun boşluğuna akar. Kanal tıkanıklığı, gözyaşının göz yüzeyinde birikmesine ve gözden dışarı taşarak yanaklardan aşağıya akmasına neden olur. Ayrıca gözyaşı kesesinin temizlenememesi nedeni ile tekrarlayan enfeksiyonlara ve sürekli devam eden çapaklanmalara neden olabilir. Göz yaşı kanal tıkanıklıkları genellikle kanalın alt …

Gözyaşı kanalı tıkanılığı tedavisi

ilker Bicer Göz yaşı kanalı Leave a Comment

Bebeklerde ve çocuklarda gözyaşı kanalı tıkanıklığı, Yetişkinlerde gözyaşı kanal darlıklarında ‘balon kateter dilatasyon’ uygulaması kolay ve başarılı sonuç veren bir ameliyat yöntemidir. Göz yaşı kesesi sondalama veya nazolakrimal kanal içerisine sokulan balon kateter ile genişletilir.