POMEM, PMYO, PAEM göz çizdirme

Polis – POMEM adayı göz sağlık şartları ve Lazer tedavisi

ilker Bicer Göz Sağlığı, Lazer göz çizdirme, Miyopi, Relex SMiLE

Polis olmayı düşünüyorsanız ve halen gözlük veya kontakt lens kullanıyorsanız, aklınızda sağlık şartları ile ilgili bir takım sorular olabilir. Aranan şartları aşağıda kısaca bir gözden geçirelim: 

Lazerle gözleri çizdirmek polis olmaya engelmi?

Emniyet teşkilatı sağlık şartları yönetmeliğinde, göz ile ilgili olarak ”Göz ve göz ekleri tam ve sağlam olacaktır. Göze ait hiçbir operasyon ve lazer müdahalesi geçirmemiş olacaktır.” ibaresi bulunmaktaydı. Bu madde 2012 yılında değiştirilerek ”Göz ve göz ekleri tam ve sağlam olacaktır” şeklinde düzenlenmiştir.  Bu madde ile  lazer tedavisi sonrasında polis olma önünde engel kalmamıştır. Adaylar lazer tedavisi sonrasında gerekli şartları karşılayıp polis olabilirler.

Lazer tedavisi tüm polis adayları için serbestir. Polis meslek yüksek okulu, polis meslek eğitim merkezi veya polis amirleri eğitim merkezi diye herhangi bir ayrım söz konusu değildir.

Polislik ve Komiser Yardımcılığı Göz  Sağlık Şartları

Görme ve diskromotopsi muayeneleri kontakt lens ile yapılamaz. Adaylar lens ile muayeneye gidemezler.  Aşağıdaki durumlarda aday, öğrenci olamaz:

  • Parsiyel veya total diskromatopsi (renk körlüğü)
  • Retinitis pigmentoza (tavuk karası) ve diğer retina distrofileri,
  • Şaşılık, göz kapağı düşüklüğü, göz kaslarında ve sinirlerinde fonksiyon kaybı, nistagmus,
  • Katarakt ve katarakt cerrahisi, psödofaki,
  • Reaksiyon göstermeyen, göz, göz ekleri ve orbita içi yabancı cisimler,
  • Keratokonus, glokom, retina patolojileri,
  • Üveit, korioretinit gibi göz ve göz eklerinin kronik enfeksiyonları öğrenciliğe engeldir.

Okullara alınacak öğrencilerde; görme her iki gözde ayrı ayrı miyoplarda; (sferik + silendirik) –2 diyoptriyi, hipermetroplarda + 1 diyoptriyi geçemez. Mikst astigmatlarda transpozisyon sonrası değerlere göre işlem yapılır. Düzeltmeden sonra her iki gözün görme güçleri toplamı en az 20’de 16 olmak zorundadır. Görme gücü 15 olan kişiler elenirler. Düzeltmeden sonra gözlerden birinin görme gücü en az 10’da 7 olabilir, ancak bu durumda diğer gözün görme gücü düzeltmeden sonra 10’da 10 (tam) olmak zorundadır. Göz dereceleri en fazla sağ 2 sol 2 olmak zorundadır. Hipermetroplarda her bir göz en fazla 1’i, iki göz toplam en fazla 2’yi geçemez.

Özetle

Lazer göz çizdirme müdahalelerinin tamamı Relex Smile, Lasik, Lasek, ve PRK müdahalesi polis sağlık şartlarında bir engel olmayıp kabul edilen müdahalelerdir. Muayenede gerekli görme gereksinimlerini karşılayamıyorsanız, lazer göz çizdirme ameliyatı tek seçeneğiniz olabilir.