Makula önü zarı tedavisi için Vitrektomi

 

Görme merkezi önünde zar oluşumu:

(Makula zarı, Maküler Epiretinal Membran, Macular pucker) 

Makula önü zarı, detay görmeyi sağlayan, görme merkezi (makula) önünde ince bir zar tabakasının oluşmasıdır.

Semptomlar

Çoğu zaman makuladaki retina önündeki zarlar çok ince olduğundan hiçbir belirti vermeden yıllarca sessiz kalabilirler. Zamanla zarda gelişen kalınlaşma görme merkezinde çekintiye yol açarak görmede bulanıklaşmaya, cisimlerin eğri görülmesine neden olurlar.

Tanı

Retina anjiyografisi ve OCT (Optik koherenz tomografi) tetkiki ile Makula önü zar teşhisi konulur.

Dikişsiz 23 G Vitrektomi ile tedavi:

Bazen makula önü zarı zamanla kalınlaşır, retinaya çekinti uygular ve görme kalitesini bozar, bulanık ve eğri görme gibi şikayetlere neden olur.  Makula önü zarı tedavisinde amaç bu zarı olduğu yerden kaldırmakır. Makula önü zarı tedavisinde kullandığımız vitrektomi cihazlarındaki gelişmeler uyguladığımız teknikde devrim sayılabilecek değişikliklere imkan yartamıştır. Kullandığımız enstrumanlar o kadar incelmiştir ki ameliyat bitimde dikiş kullanma ihtiyacı önemli ölçüde ortadan kalkmıştır. Bu durum ameliyat süresinin kısalmasına, yara iyleşmesinin hızlanmasına imkan yaratmaktadır.