Göz İçi Kanamada Dikişsiz Vitrektomi

 

Vitrektomi ameliyatı nedir?

Vitreus, yumurta akı kıvamında olup gözün içini dolduran bir yapıdır. Göz içi kanamalar, göz içi zar oluşumu, maküla deliği ve retina dekolmanı gibi retina ve vitreusu tutan çeşitli vitreoretinal hastalıklarda vitreusun cerrahi olarak alınması gerekmektedir. Bu ameliyata da vitrektomi denmektedir.

Vitrektomi ameliyatı nasıl yapılır?

Vitrektomi ameliyatı yapılırken, gözün içine girmek için konjonktiva (gözün dışını saran şeffaf yapı) açılmakta ve sklerada (konjonktivanın altında gözü saran beyaz yapı) delikler açılmaktadır. Bu skleradaki deliklerden mikrocerrahi aletler göz içine sokulmaktadır.

Ameliyat sırasında kullanılan mikrocerrahi aletlerin boyutları yeterince küçük olmadığından (20-ölçek) sklerada açılan deliklere ameliyatın sonunda dikiş atılmaktadır.

Ayrıca konjonktivayı da kapatmak için dikiş atılmaktadır. Bu dikişler, ameliyat sonrası dönemde çeşitli komplikasyonlara yol açabilmekte ve ayrıca göz yüzey irritasyonuna bağlı olarak hastaları rahatsız edebilmektedir.

Dikişsiz vitrektomi nedir?

Son yıllarda geliştirilen dikişsiz vitrektomi ameliyatında 23-ölçek(0.64 mm çap) ve 25-ölçek (0.5 mm çap) mikrocerrahi aletler kullanılmaktadır. Bu mikrocerrahi aletlerin boyutları çok küçük olduğundan, sklerada açılan deliklere dikiş atılması gerekmemektedir. Ayrıca, konjonktivanın da açılması gerekmediğinden ameliyat tamamıyla dikişsiz olarak sonlandırılmaktadır.

Dikişsiz vitrektominin avantajları nelerdir?

Ameliyat sonrasında görülebilen dikişlere bağlı komplikasyonlar ortadan kaldırılmakta, dikişlere bağlı yüzey irritasyonu olmamakta, göz çok daha hızlı bir şekilde eski görünümüne gelmekte ve hasta konforu artmaktadır.

Dikişsiz vitrektomi ameliyatı, ameliyat sonrası dönemde sadece hasta konforu ve estetik bir görünüm sağlamamaktadır. Konjonktiva açılmadığından, buradaki hücrelerin zarar görmemesi, kuru göz gibi kornea ya da konjonktiva hastalığı olan hastalarda avantaj sağlamaktadır. Ayrıca, konjonktiva ve sklera açılması ve kapatılması gerekmediğinden ameliyat süresi kısalmaktadır. Lokal anestezi ile ameliyat olan hastalar böylece ameliyat stresini daha az çekmektedir. Dikişsiz vitrektomi ameliyatının bir diğer avantajı da çocuk hastalarda ortaya çıkmaktadır. Çocuklarda göz küçük olduğundan, standart mikrocerrahi aletlerin kullanımı teknik açıdan zorluklar yaratmakta ve komplikasyonların görülme sıklığını artırmaktadır.

Sonuç olarak, dikişsiz vitrektomi yöntemi ameliyat sonrası iyileşme dönemini ve operasyon süresini kısaltmakta, göz yüzey irritasyonunu azaltmakta ve hasta rahatlığını arttırmaktadır.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir