Glokom da Mikroinsizyon Trabekülektomi

 

Glokom – Göz tansiyonu – nedir, ameliyat ile nasıl tedavi edilir?

Gözün ön kısmında aköz hümör denilen saydam bir sıvı dolaşır. Açık açılı glokomda bu sıvı gözün süngerimsi bir yapıya sahip boşaltım sisteminden (buna trabeküler ağ denir) göze etkin biçimde akamaz. Bu sıvı uygun bir biçimde boşaltılamadığından gözün içindeki basınç artar. Bu basınca verilen tıbbi isim göz içi basıncıdır. Gözün içinde böyle bir basınç görme sinirini zedeleyebilir ve görme kaybına neden olabilir. Gözdeki basıncı düşürmek ve kontrol altına almak için ilaçlar, laser cerrahisi veya diğer glokom cerrahileri kullanılabilir.
İlaç tedavisi göz basıncını yeterince düşüremediğinde genelde cerrahi tavsiye edilir. Muhtemel ameliyatlardan genelde en sık kullanılan trabekülektomi denen glokom filtrasyon cerrahisidir.

Trabekülektomi ameliyatı nasıl yapılır?

Trabekülektomi ameliyatında sklera denen gözün beyaz kısmında küçük bir kapak hazırlanır. Sklerayı örten saydam ve ince konjonktiva örtüsü altında bir filtrasyon blebi veya rezervuar yaratılır. Böylece gözün içindeki aköz hümör yeni oluşturulan açıklıktan çıkıp kapağın altından geçer ve blebde toplanarak buradan gözün etrafındaki lenf ve kan damarları tarafından emilir.

Bleb dikkatli bir şekilde yapıldıktan sonra kesiler küçük dikişler ile kapatılır. Cerrahi sırasında ve sonrasında yara iyileşmesini geciktirici ilaçlar sıklıkla kullanılır.

Mikroinsizyon Trabekülektomi nedir?

Mikro-trabekülektomi ASCRS de 2007 yılında Dr Hideharu Fukasaku tarafından tanıtılan yeni bir teknikdir.

Cerrahi subtenon anestezi ile siliyer blok altında gerçekleştirilebilmektedir. Konjonktiva ve tenon limbusun 8mm posteriorundan 3mm genişliğinde açılır. %0.02 konsantrasyonda mitomisin verildikten sonra subkonjontival alan BSS ile yıkanır.

Gerekli olduğu durmuda subkonjonktival alan hokey bıçağı ile genişletilebilir. 19G MVR bıçak ile oblik skleral tünel kesi yapılır. Derin bir ön kamera oluşturmak için ön kameraya viskoelastik enjekte edilir. Açılan skleral tünelden Fukasaku mikropunch sokularak trabeküler ağdan akımı sağlamk için iki ila beş parça alınır.

20G vitrektomi probu 200Puls/min ve 200 mmHg vakuma ayarlanarak periferik iridektomi yapılır. Filtrasyon kontrol edildikten sonra konvansiyonel teknik ile karşılaştırıldığında tenon çok az sayıda 2-3 stür ile kapatılırken konjonktiva yalnızca doku yapıştırıcısı ile kapatılır.

Mikroinsizyon Trabekülektominin avantajları nelerdir?

Mikroinsizyon trabekülektominin en önemli avantajı konjonktiva ve sklera nın geniş açıldığı standart trabekülektomi yöntemine göre daha az travmatik olmasıdır. Travmaya bağlı skar gelişiminin daha az olması blep oluşumu ile ilgili hataların daha düşük düzeyde kalması avantajını doğurmaktadır.

Kliniğimizde skar gelişimini önlemek için tenon stüre eildikten sonra konjonktivayı dikiş koymadan doku yapıştırıcısı ile kapatarak postop görülen enflamasyon ve skar gelişimini bir kademe daha iyileştirmiş bulunuyoruz.

Uzun dönemde skar gelişimi azaltıldığı gibi erken postop dönemde de dikişlere bağlı yüzey irritasyonu olmamakta, göz çok daha hızlı bir şekilde eski görünümüne gelmekte ve hasta konforu artmaktadır.

Mikroinsizyon trabekülektomi ameliyatında, scleral flep açılması ve kapatılması gerekmediğinden ameliyat süresi kısalmaktadır. Lokal anestezi ile ameliyat olan hastalar böylece ameliyat stresini daha az çekmektedir.

 

Comments 2

  1. Daha avantajlı görünüyor. Başarı oranını karşılaştırabilir misiniz ? Tansiyonu düşürmede her iki yöntemin başarısı yakın mı? Diğer sorum: Operasyon Maliyetini klasik yöntemle karşılaştırmanızı rica ediyorum.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir